Skoleplass

Søk skoleplass


Vi tar opp elever i 1. til 9. klasse for skoleåret 2024-2025.
Opptak følger inntaksreglene.


Hamarøy Montessoriskole tilbyr et pedagogisk alternativ basert på den anerkjente montessoripedagogikken.

Vi er en liten skole hvor vi ser hverandre, har tid og tilpasset undervisning til hver enkelt elev.
Vi er en heldagsskole uten lekser.
Det serveres frukt og felles lunsj hver dag. Skolen er godkjent som Helsefremmende skole.

Gratis busskyss for alle førsteklassinger, samt eldre elever som bor over 4 km fra skolen.

Søknadsfrist 15. februar.
Løpende opptak ellers i året så fremt det er skoleplasser ledig.

.