Om oss

Hamarøy Montessoriskole


Hamarøy Montessoriskole åpnet høsten 2016, og tilbyr et alternativ grunnskoleskoletilbud basert på den anerkjente Montessoripedagogikken.

Skolen holder til på Skutvik i Hamarøy Kommune, og er godkjent for opp til 40 elever i 1. til 10. klasse.

 

Adresse:
Hamarøy Montessoriskole
Vestfjordveien 3447. 8290 Skutvik

E-post: post@hamaroymontessori.no

Tlf : 90519610 

 


Hva er en Montessoriskole?


Interessen for montessori vokser i Norge og i verden.

Det er vanskelig å finne noen annen forklaring enn at montessori passer sammen med vår tids syn på barns utvikling, som baseres på biologisk, psykologisk og pedagogisk forskning.

Montessorivirksomhetens mål er å utvikle selvstendighet og kreativitet - egenskaper som synes å bli mer og mer avgjørende for å lykkes i arbeidslivet.

Ny pedagogsisk forskning omhandler blant annet individuelle læringsmetoder, sammenhengen mellom skole og samfunn, barns selvstendige arbeid og ansvar for egen læring. Trenden i dag leder bort fra den gamle karakterundervisningen, hvor skoledagen er oppdelt i timer og der alle skal lære det samme samtidig.


"Følg barnet!" sa Maria Montessori.

Hvert eneste barn har en lengsel etter trygghet og delaktighet, en medfødt lyst til å lære seg alt om sin omverden. Barn har en spontan lyst til å arbeide - og arbeide konsentrert og selvstendig - hvor de får den rette stimulansen og man respekterer deres forutsetninger. Montessoripedagogikken er bygget opp av vitenskap, sunn fornuft og intuisjon - og sist men ikke minst: Kjærlighet til barnet og visjonen om en bedre verden.

 

Montessoripedagogikken tar mer hensyn til det individuelle utviklingsnivået enn til barnets alder. Hvert barn er unikt. barn utvikles i ulik takt og selve kjernen i montessorifilosofien er tilpasset undervisning ut i fra det enkelte barns individuelle behov.

 

(Kilde: "Montessori - en innføring" av Marie Lexow og Martine H. Vatland.)


Vi får mange spørsmål om skolen:


Hvem er skolen for?

Hamarøy Montessoriskole har hele landet som inntaksområde.

Dersom søknaden til skoleplasser er større enn skolens kapasitet skjer inntaket etter prioritert rekkefølge:

1. Elever fra tidligere Skutvik skolekrets

2. Barn som bor på Skutvik, eller i området rundt

3. Elever med søsken på skolen

4. Barn av ansatte eller medlemmer av Hamarøy Montessoriforening

5. Elever fra andre steder i Hamarøy kommune

6. Elever fra andre kommuner


Koster det noe å gå Hamarøy Montessoriskole?

Utover en liten månedlig sum som skal dekke daglig felles lunsj er det vedtatt at det ikke skal koste noe å gå på Hamarøy Montessoriskole.


Hvordan finansieres driften av skolen når det ikke er skolepenger?

Skolen finansieres gjennom statlig tilskudd som følger:


Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2015:

Barnetrinnet: 142 400

Ungdomstrinnet: 155 400


Tilskuddet går direkte til elevene og det er ikke anledning til å ta ut overskudd på noen måte.

(se forøvrig privatskoleloven for ytterligere informasjon om dette)


Hvordan skiller montessoriskole seg fra offentlig skole?

Montessoriskolen er et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.

Elevene går i aldersblandede grupper.

Alle læringssituasjoner innbefatter aktivitet, i motsetning til foredragssituasjonen.

Montessoriskolen bruker et eget undervisningsmateriell.

Montessoriskolen er en heldagsskole.

Skoledagen er delt opp i to lengre arbeidsøkter med lunsj og utetid midt på dagen. 

Stor lærertetthet.

Læring og utvikling i eget tempo.


Skolen har forøvrig et nøytralt livssyn og følger offentlig godkjent læreplan.


Hva er grunnprinsippene i montessoripedagogikken?:

- Trygghet, delaktighet og oppmuntring til selvstendighet.

- Et nøye forberedt miljø.

- Materiellet, som stimulerer sansene og er basert på hjernens mest effektive måte å tilegne seg kunnskap på.

- Læreren som veileder og inspirator.

- Individualisering, frihet under ansvar og uforstyrrede arbeidssykluser.
Send oss gjerne ditt spørsmål!

Eller les på siden til Montessori Norge