Buss

HAMARØY MONTESSORISKOLE


Alle elever som bor over 4 km fra skolen har rett til gratis skoleskyss. 
Mistede eller defekte busskort meldes inn til rektor. 

© Hamarøy Montessoriskole 2016