Buss


Alle elever som går i første klasse eller som bor over 4 km fra skolen har rett til gratis skoleskyss. 

 
Buss til/fra Tranøy korrensponderer med buss til Skutvik.