Foreningen

HAMARØY MONTESSORISKOLE

Hamarøy Montessoriforening ble stiftet den 2.mars 2012.


Hamarøy Montessoriforening skal arbeide for å få etablert en montessoriskole på Skutvik. Foreningen skal arbeide for stiftelse av eget selskap for dette formålet, herunder skaffe finansiering til nødvendig egenkapital, og søke godkjenning i henhold til privatskoleloven. Foreningen skal være skolens eier og bidra til at det blir drevet et skoletilbud av høy pedagogisk standard basert på Maria Montessoris læringsprinsipper.

 

Foreningens styre har hatt i oppdrag å ferdigstille og følge opp søknad til Utdanningsdirektoratet om oppstart av Montessoriskole på Skutvik.

 

 

Hamarøy Montessoriforening er en forening som er åpen for alle.

Ønsker du å bli medlem kan du sende en epost til post@hamaroymontessori.no med ditt navn og kontaktinformasjon.


Medlemsskap koster kr. 300.- pr år.

© Hamarøy Montessoriskole 2016